Menu

Wij geloven

Naast een gezamenlijke zorg voor het gebouw en voor elkaar, hebben we ook een aantal gezamenlijke punten die we geloven. Deze punten worden geloofspunten genoemd. Als iemand zich wil laten dopen of lid wil worden van X-preszo Ministries ben je het eens met deze gezamenlijke geloofspunten. Vanuit het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten zijn er 28 verschillende geloofspunten geformuleerd. X-preszo Ministries heeft deze op een eigentijdse manier samengevat en geformuleerd, welke bestaan uit tien geloofspunten die uiting geven aan de belijdenis van het geloof. Deze geloofspunten zijn:

  1. Wij geloven in de erkenning van God, als de Almachtige, als de Schepper, als de Genadige God, de Redder, die zich naar ons mensen bekend heeft gemaakt in Jezus Christus, die voor heel de mensheid stierf aan het kruis. Om zo weer de weg te openen voor vergeving van alle fouten en mankementen in ons dagelijks leven.
  2. Wij geloven dat door de Geest van God, mensen inzicht wordt geboden en zo Vader, Zoon en Heilige Geest samen één in hun streven deze wereld redden van de ondergang!
  3. Wij geloven in de Bijbel; Over gebed en inspraak van God in je dagelijks leven, waarbij de Tien Geboden basiselementen naar voren brengen voor een gelukkig en harmonieus leven met God en je medemens. Daarbij staat de zegen van de sabbatsrust heel centraal.
  4. Wij geloven dat het hier op deze aarde helaas nooit helemaal gaat lukken. Vandaar dat Jezus ons hier wil voorbereiden op zijn terugkeer en op een nieuw leven in volledige harmonie met God. En wie dat begrijpt en ervaart wil die wetenschap ook graag met anderen delen.
  5. Wij geloven dat God ons geestelijke gaven schenkt, maar ook de middelen en mogelijkheden om ons getuigenis echt waar te maken.
  6. Wij geloven dat direct na de hemelvaart van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest er al organisatievormen nodig waren om de verkondiging in goede banen te leiden. En daarin geloven we nog steeds.
  7. Wij geloven dat het aankomt op het persoonlijk getuigen van alle gelovigen in woord en daad.
  8. Wij geloven in een aan God gewijd leven dat in alle opzichten getuigt van Gods liefde en kracht in het dagelijks leven. Ook waar het gaat om leefgewoonten en gezonde voeding.
  9. Wij geloven dat elke gelovige geroepen is om op basis van het Woord van God, de Bijbel, zo te leven dat anderen gaan zien en begrijpen, dat leven als christen meer is, dan éen dag in de week naar de kerk gaan. Het is een leefstijl, geen plicht, maar eerder een voorrecht om zo te mogen leven!
  10. Wij geloven dat de doop door onderdompeling als een getuigenis geldt om aan iedereen kenbaar te maken dat de ‘ik-persoon’ niet meer centraal staat, maar Jezus Christus en dat gewoon in je leven van alle dag.