Menu

Donatie

Donatie
Wil je meehelpen aan het verspreiden van het goede nieuws? Vind jij het ook belangrijk dat we Jezus’ liefde handen en voeten geven in onze wijk het Lage Land? We kunnen jouw hulp goed gebruiken. Deze hulp kan in verschillende vormen! Ben je creatief of juist een echte regelneef? Ben je meer een doener en wil je graag “handen uit de mouwen”, ben je een echte Rotterdammert en is jouw motto “geen woorden, maar daden” dan ben je bij X-preszo Ministries op de juiste plek!

Er is bij ons altijd wel iets te doen. Mensen welkom heten bij een van onze activiteiten, helpen bij de kinderen, opruimen van de koffiekopjes, meehelpen organiseren van een van onze activiteiten! Er is genoeg om uit te kiezen. Ben je niet in de mogelijkheid om fysiek te helpen, maar wil je liever een financiële bijdrage leveren…dan mag dat natuurlijk ook! Je mag altijd een gift overmaken op:
NL15 INGB 0004 2798 75 t.n.v. X-preszo Ministries.​​​​​​​​​​​​​​

ContributieWe zijn God enorm dankbaar dat wij goede faciliteiten tot onze beschikking hebben gekregen, echter het geeft ook een grote verantwoordelijkheid en zorg om te voorzien in de vaste periodieke kosten voor het gebruik en onderhoud van het gebouw. Daarom hebben we bij X-preszo Ministries de afspraak en richtlijn dat elke volwassene, indien mogelijk, 15 euro per maand bijdraagt voor het onderhoud en de kosten van het gebouw. We noemen deze bijdrage dan ook wel ‘X-preszo contributie’, aangezien dit een soort maandelijkse bijdrage is die zorgt dat we het gebouw kunnen blijven gebruiken en in goede staat kunnen blijven houden.

Om de bijdrage van deze donatie eenvoudig, efficiënt en goedkoop te houden, hebben we hiervoor een automatische incasso gemaakt welke door middel van een machtiging gerealiseerd kan worden. Als je deze machtiging invult, wordt er automatisch gezorgd dat maandelijks 15 euro per volwassen persoon of een bedrag na gelang mogelijk en wenselijk, wordt afgeschreven.

Vul hier de machtiging in en doneer maandelijks om te voorzien in het onderhoud en exploitatie van het gebouw van X-preszo Ministries.

Op deze wijze kunnen wij als X-preszo Ministries blijven voortbestaan in ons eigen gebouw en voorzien in de vaste lasten.

Uiteraard zijn eenmalige giften dan wel periodieke giften ook van harte welkom. Dit mag overgemaakt worden aan: NL15 INGB 0004 2798 75 t.n.v. X-preszo Ministries onder vermelding van 'Contributie'.

TiendenWij geloven dat de Bijbel ons leert dat we 10% van alles wat we verdienen terug mogen geven aan de Heer. Hiervan worden binnen het wereldwijde kerkgenootschap de predikanten betaald en worden evangelisatieprojecten financieel ondersteund (vanuit deze gelden is X-preszo Ministries dus ook ondersteund geweest in haar eerste jaren!!). Deze tienden worden door de landelijke hoofdkantoren van de kerk beheerd. Alle tienden die in X-preszo Ministries binnenkomen gaan dus ook volledig naar het Nederlandse hoofdkantoor van het kerkgenootschap; de predikant die aan X-preszo Ministries verbonden is wordt dan ook betaald door de landelijke kerk.

Wil jij ook Tienden teruggeven, dan kan dat via de onderstaande bankrekening:
NL60 INGB 0005 0375 08 t.n.v. X-preszo Ministries Tienden onder vermelding van 'Tienden'.