Menu

Pijler X-perience

Deze pijler komt tot uiting in alles wat met onze samenkomsten te maken heeft, die minimaal wekelijks plaatsvindt op zaterdag (sabbat) tussen 11.00 en 13.00 uur. Tijdens deze samenkomst, die we ‘X-perience’ (beleving) noemen, komt de hele gemeente bij elkaar om te ervaren dat God onze God is. In deze X-perience willen wij Hem aanbidden en prijzen.

Onze X-perience missie

Wij geloven dat we in X-Preszo Ministries een platform dienen te creëren waarin mensen in onze bijeenkomsten een ontmoeting met God kunnen maken. Onze bijeenkomsten zijn zo ingericht dat we op creatieve en eigentijdse wijze mensen over Jezus vertellen en voorleven. Ons doel is om een sfeer te creëren waarin mensen ervaren dat God er is. En dat ze met hun vreugden en lasten mogen komen en geïnspireerd en verandert weer naar huis gaan.

Normen pijler X-perience

  • Wij geloven dat iedereen uniek is en op zijn manier God ervaart.
  • Wij willen een middel zijn om mensen te helpen God te ervaren. Wij doen dit op een eigentijdse manier en we houden gevoel bij wat er speelt en waar men zich bevindt op het pad met God.
  • De Bijbel en onze liefde voor God en mensen is onze basis van waaruit wij al onze activiteiten ontwikkelen.

Wat doet de pijler X-perience

X-preszo X-perience is de pijler die als doel heeft de mensen te faciliteren in het lopen op het pad wat ze samen met Jezus willen bewandelen. We organiseren verschillende samenkomsten met diverse doelstellingen. Deze samenkomsten zijn per week verschillend, namelijk:

  • X-perience: hierbij ligt de focus op een eigentijdse samenkomst waarbij aanbidding met muziek, het gesproken woord en meditatieve momenten op een creatieve wijze worden ingevuld.
  • Worship & Witness: hierbij ligt de focus op samen zingen (worship) en op het delen van getuigenissen (welke ervaring heb jij met God gehad?).
  • Bible & Lunch: hierbij ligt de focus op samen eten en lezen uit de Bijbel en met elkaar hierover in gesprek gaan.

Teams

De pijler X-perience bestaat uit de volgende teams:

Wordteam

Het Wordteam is verantwoordelijk voor de invulling van de buurtpraatjes (overdenkingen) binnen de X-perience van de gemeente X-preszo Ministries. Het Wordteam streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van de buurtpraatjes. Het begrip ‘kwaliteit’ zegt iets over de manier hoe en de mate waarin iets aan het doel beantwoord. Als Wordteam committeren wij ons eraan om voortdurend aan onze eigen kwaliteit van de buurtpraatjes te blijven werken. Het Wordteam streeft ernaar in de buurtpraatjes eigentijds en relevant te zijn voor de toehoorders.

De buurtpraatjes laten zien hoe God de wereld liefheeft en dit in het bijzonder heeft laten zien door de bediening van Jezus Christus op aarde. Jezus riep op om volgeling van Hem te worden. Er wordt daarom binnen de buurtpraatjes een stimulans geboden aan de toehoorders dat zij werkelijk “discipelen” worden van Jezus Christus. Dit betekent méér dan alléén maar aannemen dat Jezus Christus Zoon van God is. Jezus gaf zelf al in de (grote) opdracht die Hij stelde aan, dat we mensen volgeling van Hem moeten maken door hen te dopen en door hen te onderwijzen wat Hij ons heeft onderwezen.

Worshipteam

Het worshipteam bestaat uit muzikanten, zangers en geluid- en beeldtechnici met als doel mensen te helpen dichter bij God te komen. Het worshipteam wil dit bereiken doormiddel van eigentijdse muziek, Zijn aanwezigheid te ervaren en Hem samen te eren en te verhogen doormiddel van zang en muziek in de bijeenkomst.

X-perience Commissie

De X-perience Commissie (XC) is verantwoordelijk voor de gedetailleerde planning van de samenkomsten in de gemeente X-preszo Ministries. Deze samenkomsten hebben als doel om de bezoekers in staat te stellen om gezamenlijk God te loven en te prijzen. We proberen dit te bewerkstelligen door gebruik te maken van aanbiddingsliederen, gebed, creatieve en eigentijdse onderdelen van de samenkomst, zoals filmpjes, sketches, poppenkast etc., onderwijzing door onder andere het buurtpraatje, gespreksgroepen en getuigenissen.

​​​​Tijdens de samenkomst streeft de X-perience Commissie ernaar dat er een duidelijke rode draad door de samenkomst is verweven en dat de verschillende elementen in de samenkomst met elkaar gelinkt worden. Ook wordt ernaar gestreefd dat elke samenkomst één duidelijke boodschap heeft met één doel. De X-perience Commissie is ervoor verantwoordelijk dat de visie van X-preszo Ministries wordt gereflecteerd. Binnen de X-perience Commissie worden de samenkomsten geëvalueerd met als doel deze samenkomsten voortdurend te blijven verbeteren.