Menu

Kids, Tieners & Jeugd

Deze pijler komt tot uiting in onze kinderen, tieners en jeugd. X-preszo Ministries heeft vanaf het begin altijd veel kinderen in verschillende leeftijden gehad en zij hebben dan ook een bijzondere en belangrijke plaats in de gemeente. We geloven dat kinderen op jonge leeftijd een keuze maken voor God. X-preszo Ministries wil juist op een jonge leeftijd de liefde van Jezus als basis voor het verdere leven meegeven aan de kinderen, tieners en jeugd.

X-preszo Kids is een veilige en vrolijke plek waar kinderen God beter leren kennen en Zijn verhalen worden verteld; het is een plek waar ze gestimuleerd worden om hun gaven en talenten te ontdekken en teontwikkelen; het is een plek waar ze een echte en hechte relatie met Jezus op kunnen bouwen en onderhouden.

Onze Kids, Tieners & Jeugd missie

Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind het koninkrijk van God ontvangt, zal er zeker niet binnengaan!’ (NBV21: Lucas 18: 16-17). Met deze woorden laat Jezus zien hoe belangrijk Hij kinderen vindt. Juist de kinderen kunnen zich openstellen om bij God te willen komen.

Normen pijler Kids, Tieners & Jeugd

 • Ieder mens is waardevol in Gods ogen, maar jongeren hebben een heel speciaal plekje bij God. Daarom willen we als volwassenen een voorbeeld voor hun zijn met ons gedrag en onze woorden.
 • We houden iedere jongere in zijn/haar waarde. Iedere jongere is anders.
 • We luisteren naar elkaar, hebben respect voor elkaar.
 • We proberen onze eigen talenten en die van de jongeren te ontwikkelen in onze programma’s.
 • Jongeren zijn het waard dat er een waardevol programma gebracht wordt door de leiding, wat ons allemaal leert over Gods karakter en wat de jongeren uitdaagt om meer van God te leren en Hem beter te leren kennen.
 • De leiding heeft kennis van de Bijbel en staat achter de geloofspunten van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, zoals geformuleerd in paragraaf 4.2.
 • De leiding beseft dat Gods hulp onmisbaar is bij het voorbereiden en brengen van het programma voor jongeren.
 • Het is veilig voor alle jongeren bij de programma’s die worden aangeboden. We verlangen van iedere leiding dat er een goedgekeurde VOG overlegd kan worden in verband met het omgaan met kinderen. Tevens hanteren wij de gedragscode voor leiders van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten.

Wat doet de pijler Kids, Tieners & Jeugd

Het kinderprogramma begint gezamenlijk om 11.00 uur met de volwassenen in de grote zaal. Na samen zingen, de collecte en het zegenen van de kinderen, gaan we naar onze eigen ruimten. Bij alle programma’s is de Bijbel onze handleiding. We zingen met elkaar liedjes om God te eren en te danken. We hebben thema’s die we gebruiken om onze wekelijkse programma’s mee op te bouwen. Aan de hand daarvan hebben we inleidende spelletjes of verhaaltjes die de belevingswereld van de groep prikkelen. Vervolgens staan we stil bij een mooi en leerzaam Bijbelverhaal. We gebruiken creatieve ideeën om het verhaal duidelijk te maken en als herinnering voor de week mee te geven. Belangrijk is dat we blij zijn met elkaar en een goede sfeer proberen te creëren. Dit is belangrijker dan een perfect programma. Als jongeren extra aandacht nodig hebben proberen we dat te geven. Bij de jongerengroep worden thema’s behandeld die op dat moment belangrijk zijn in de groep.

Respect EN Luisteren naar elkaar

Naast de wekelijkse activiteiten hebben we ook jaarlijkse activiteiten. Naast deze eigen lokale activiteiten gaan we ook naar landelijke activiteiten voor kinderen en jongeren.

Teams

Binnen de pijler Kids, Tieners & Jeugd zijn er een aantal verschillende leeftijdsgroepen, bestaande uit:

 • Een baby/peutergroep;
 • Een kindergroep onderbouw basisschool;
 • Een kindergroep bovenbouw basisschool;
 • Tieners (vanaf middelbare school);
 • Jeugd.