Menu

Pijler Home

Deze pijler komt tot uiting in kleine groepen mensen die periodiek doordeweeks samen komen om elkaar en God te ontmoeten. Deze groepen voorzien vooral in de zorg voor elkaar en het gemeente-zijn. We geloven dat je vooral geestelijk groeit door met elkaar te bidden en te ervaren hoe God kan werken in je leven. Dit gebeurt in kleine huis (kamer) groepen die wekelijks bij elkaar komen.

Onze Home missie

Wij geloven dat huisgroepen een omgeving zijn waarin mensen zich kunnen ontwikkelen en groeien, waar vriendschap ontstaat en waar gezamenlijk de Bijbel kan worden gelezen.

Normen pijler Home

  • Kernwoorden: sociaal, persoonlijk, intiem, gezellig en veilige omgeving.
  • De Bijbel is geïnspireerd Woord van God.

Wat doet de pijler Home

X-preszo Home heeft als doel om mensen te helpen een levende relatie met God te ontwikkelen en hun plek in Gods koninkrijk te vinden (discipelschap) doormiddel van huisgroepen. Dit zijn kleine groepen mensen die periodiek doordeweeks bij elkaar komen, thuis of bij X-preszo Ministries.

De focus ligt om elkaar echt te ontmoeten, gezelligheid, aandacht en liefdevolle zorgzaamheid voor elkaar. Wij geloven dat als mensen in zo’n omgeving bij elkaar komen, we allemaal groeien in onze relatie met God en als volgeling van Jezus.

X-preszo Ministries heeft huisgroepen omdat we geloven dat de huisgroep een onmisbaar onderdeel is in het leven van de gemeente, Gods huisgezin. Zo was het in de eerste gemeente te Jeruzalem (Handelingen 2: 46) en zo functioneert het nog steeds in kerken en gemeenten die oog hebben voor de noodzaak van vriendschap en geestelijke groei. De huisgroep is een plaats van ontmoeting met God en met elkaar. Het is het kloppend hart van de gemeente. Daar wordt het leven gedeeld en gevoed. In de huisgroep laten mensen hun hart zien en stellen ze zich kwetsbaar op door te vertellen hoe ze in het leven staan. Bijbelse waarheden krijgen een praktische toepassing in het leven van alledag. In de huisgroep leer je een vriend/vriendin te zijn voor de ander en genade te krijgen en te geven. Het is de plaats waar je mag thuiskomen zoals je bent, met het diepe verlangen nog meer te gaan lijken op Hem.

Teams

De pijler Home bestaat uit de volgende teams:

Huisgroepen

X-preszo heeft verschillende kleine groepen… die of op een avond of op ochtend bij elkaar komen, bij iemand thuis. Op deze avonden en ochtenden doen we verschillende dingen, zoals koffie en thee drinken, gezellig praten, bidden en zingen, bijbel lezen en praten over actuele thema`s.

En omdat iedereen zo verschillend is, hebben we ook hele verschillende groepen… die allemaal één ding gemeen hebben… Vriendschap opbouwen met elkaar en met Jezus.

Gebedsteam

Dit is de motor van X-preszo Ministries: Gebed is een kracht Gods.

Specifiek team dat bij elkaar komt om te bidden voor X-preszo Ministries, alle mensen en specifieke gebedsverzoeken vanuit de gemeente, activiteiten en actualiteit. Van dit team maakt ook een gebedsapp-groep onderdeel uit, zodat gebeden ingediend kunnen worden bij de Home Coördinator en deze plaatst de gebeden in de groepsapp. Vervolgens kan iedereen aangesloten in deze groepsapp bidden voor alle binnen gekomen gebedsverzoeken.