Menu

De gemeente

Wij geloven dat God aan iedereen één of meerdere gaven heeft gegeven. Dus ook aan iedereen die in X-preszo Ministries komt. X-preszo Ministries vindt het belangrijk dat mensen hun geestelijke gaven ontdekken, ontwikkelen en inzetten in de gemeente. X-preszo Ministries gelooft dat het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van geestelijke gaven het beste slaagt door te proberen, te leren en hierna door te gaan. De geestelijke gaven van de mensen in X-preszo Ministries kunnen onder andere worden ingezet binnen de vier pijlers waaruit de gemeente X-preszo Ministries bestaat en waaruit alle activiteiten worden uitgevoerd, namelijk:

  • Pijler X-perience: Deze pijler komt tot uiting in alles wat met onze samenkomsten te maken heeft, die minimaal wekelijks plaatsvindt op zaterdag (sabbat) tussen 11.00 en 13.00 uur. Tijdens deze samenkomst, die we ‘X-perience’ (beleving) noemen, komt de hele gemeente bij elkaar om te ervaren dat God onze God is. In deze X-perience willen wij Hem aanbidden en prijzen.
  • Pijler Home: Deze pijler komt tot uiting in kleine groepen mensen die periodiek doordeweeks samen komen om elkaar en God te ontmoeten. Deze groepen voorzien vooral in de zorg voor elkaar en het gemeente-zijn. We geloven dat je vooral geestelijk groeit door met elkaar te bidden en te ervaren hoe God kan werken in je leven. Dit gebeurt in kleine huis (kamer) groepen die wekelijks bij elkaar komen.
  • Pijler Community: Deze pijler komt tot uiting in de activiteiten en evenementen die worden georganiseerd voor de gemeente als ook voor de mensen uit de omgeving van X-preszo Ministries. De mensen binnen deze pijler kennen de wijk en weten welke behoeften er in de wijk zijn. Hierdoor weten de mensen binnen de pijler wat er benodigd is en waarin zij dus kunnen trachten te voorzien. Deze pijler zorgt onder andere voor activiteiten die gericht zijn om mensen uit de omgeving van X-preszo Ministries te bereiken, zoals het project Buren helpen Buren.
  • Pijler Kids, Tieners & Jeugd: Deze pijler komt tot uiting in onze kinderen, tieners en jeugd. X-preszo Ministries heeft vanaf het begin altijd veel kinderen in verschillende leeftijden gehad en zij hebben dan ook een bijzondere en belangrijke plaats in de gemeente. We geloven dat kinderen op jonge leeftijd een keuze maken voor God. X-preszo Ministries wil juist op een jonge leeftijd de liefde van Jezus als basis voor het verdere leven meegeven aan de kinderen, tieners en jeugd. Tijdens de wekelijkse samenkomsten op zaterdag worden er voor de kinderen, tieners en jeugd per leeftijdscategorie eigentijdse, relevante en aantrekkelijke samenkomsten georganiseerd.

Alle verschillende teams binnen X-preszo Ministries kunnen worden ondergebracht onder één van deze vier pijlers. De leider (coördinator) van deze pijler is vertegenwoordigd in het Leiderschapsteam.