Menu

Wie zijn wij?

X-preszo Ministries is ontstaan in de zomer van 2004, waarbij een aantal mensen op het opdrachtfestival in Friedensau (Duitsland) door God zijn geroepen om in Rotterdam-Oost te vertellen dat Jezus leeft. Tijdens dit festival wordt het duidelijk dat God roept om iets te gaan doen! Vol vuur en enthousiasme keert de groep terug naar Rotterdam. Tijdens een speciaal weekend voor het starten van nieuwe kerkelijke gemeenten (planters-weekend) in november 2004, ontstaat het idee en ziet de groep de noodzaak, om in de wijk waar de meerderheid zelf woonde, te gaan vertellen over de liefde van Jezus. Met dit initiatief en gedreven door de Geest is X-preszo Ministries geboren!

De naam X-preszo Ministries is niet zomaar gekozen. Die naam is met opzet gekozen op basis van de onderstaande achterliggende gedachten:

  • Wij gaan graag bij iemand op de koffie om bijvoorbeeld een ‘espresso’ drinken. Dit verwoordt de nadruk op de sociale activiteiten van X-preszo Ministries;
  • We maken plannen en voeren deze graag snel uit, ‘per expres’ dus;
  • Alle activiteiten die we doen, doen we ‘expres zo’;
  • We laten ons gevoel spreken en we zijn dus ’expressief’  in de activiteiten die we organiseren.

Vanaf begin 2005 is X-preszo Ministries met ondersteuning van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten begonnen aan de taak die ze zichzelf heeft gegeven, namelijk het starten van een nieuwe gemeente in Rotterdam-Oost. In september 2005 begint X-preszo Ministries eenmaal per maand op zaterdag (sabbat) met het houden van een X-perience (samenkomst). Dit groeit al snel uit naar meerdere samenkomsten per maand. Op 26 mei 2012 bereikt X-preszo Ministries een officiële mijlpaal, waarbij het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten X-preszo Ministries uitroept tot een volwaardige gemeente van het Kerkgenootschap.

De visie​​​​​​​Wij geloven dat God door X-preszo Ministries Zijn woorden zal spreken en wij in blijdschap kunnen juichen, dienen, prijzen en aanbidden. Wij geloven dat Jezus ons lichtpunt is, onze kracht en onze troost; de Rots waar wij onze gemeente op bouwen. Wij geloven dat X-preszo Ministries onder leiding van de Heilige Geest een klimaat zal scheppen waarbinnen mensen discipelen van Jezus kunnen worden, een levend geloof uitdragen en handelen naar Gods wil.

De doelgroep​​​​​​​De kerk is er natuurlijk voor iedereen en dus is ook bij X-preszo Ministries iedereen van harte welkom! Toch gelooft X-preszo Ministries dat het goed is om een bepaalde doelgroep te kiezen, zodat op die doelgroep de activiteiten afgestemd kunnen worden. De doelgroep waarvoor X-preszo Ministries heeft gekozen bestaat uit: ‘multiculturele Nederlandstaligen die Jezus willen vinden of hervinden’. Dit omschrijft niet alleen onze doelgroep, het beschrijft ook wie X-preszo Ministries zelf is. Door de doelgroep te kiezen aan de hand van wie X-preszo Ministries zelf is, is er een gemakkelijk contact te leggen vanuit X-preszo Ministries naar deze doelgroep toe.

Het mandaat​​​​​​​X-preszo Ministries heeft de opdracht om het goede nieuws van God te verspreiden. Dat doen we op basis van de volgende Bijbeltekst:

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld (NBV21: Mattheus 28: 19-20).